Ammattilaisille


Tästä osiosta löydät turvatai­to­kas­va­tuksen Oulun malliin kuuluvat ammatti­laisille suunnatut materiaalit, muiden tahojen tuottamia materi­aaleja sekä tietoa verkko­kurssista.
 

Opetusmateriaalit-sivulta löydät turvataitokasvatuksen Oulun mallin opetusmateriaalit ja opetuksen lisämateriaalit


Toimintaohjeet ja oppaat -sivulta löydät ohjaavaa materiaalia kasvatus- ja opetustyötä tekeville sekä ohjeistusta koulujen ja oppilaitosten kriisitilanteisiin.


Välineitä monikulttuuriseen työhön -sivulta löydät materiaalia monikulttuuristen perheiden kanssa työskentelyyn


Muuta materiaalia -sivulta löydät muiden toimijoiden tuottamaa materiaalia


Verkkokurssi-sivulta löydät tietoa  verkkokurssista, joka käsittelee Oulun turvataitokasvatuksen mallia ja seksuaaliväkivaltaa ilmiönä.

Kuvituskuva Toripolliisista.