Mitä tunne- ja turvataitokasvatus on?

Tietoa tunne- ja turvataitokasvatuksen tavoitteista

 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen tavoitteena on laaja-alainen lapsen hyvinvoinnin tukeminen, lapsen suojeleminen sekä lapsen taitojen vahvistaminen. Sen avulla pyritään ennaltaehkäisemään väkivaltaa ja kaltoinkohtelua, joka kohdistuu lapsiin. (Lajunen ym., 2019, 11.) Turvataitokasvatuksen tavoitteena on edistää ihmisten välisten suhteiden turvallisuutta sekä lisäämällä lapsen omia taitoja toimia turvallisesti että vahvistavalla aikuisten yhteistyötä ja turvaverkkoa. Turvataitokasvatuksessa pyritään lisäämään lasta suojaavia tekijöitä ja ehkäisemään kaikkea lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa. (Tenhunen ym. 2019, 156.)

Turvataitojen oppiminen vahvistaa lasten ja nuorten kykyä tunnistaa erilaisia uhkaavia tilanteita ja puolustaa itseään niissä. Turvataidot vahvistavat lasten itsetuntoa ja kokemusta, että sekä minulla että kaikilla muilla on oikeus olla turvassa. Hyvät turvataidot myös suojaavat lapsen ja nuoren mielenterveyttä ja vahvistavat heidän mahdollisuuksiaan rakentaa hyvinvointia tukevia ihmissuhteita. (Kalland ym., 2019, 141.)
 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen tavoitteena on

  • vahvistaa lapsen itseluottamusta ja -arvostusta
  • parantaa lapsen tunnetaitoja
  • tukea lapsen sosiaalisia taitoja sekä kaveritaitoja
  • vahvistaa lapsen tietoja kehostaan oikeudesta omiin rajoihin
  • lisätä lapsen taitoja tunnistaa tilanteita, jotka uhkaavat lapsen turvallisuutta
  • vahvistaa lapsen taitoja puolustaa omia rajojaan
  • rohkaista lasta sanomaan mielipiteensä jämäkästi ja toimimaan jämäkästi
  • ohjata lasta tunnistamaan hyvää tekevä ja satuttava sekä rajoja rikkova, huono kosketus
  • opettaa lasta tunnistamaan, millainen on hyvä ja millainen huono salaisuus
  • ohjata lapsia kertomaan huolista turvalliselle aikuiselle ja turvautumaan hänen apuunsa

(Lajunen ym., 2019, 11.)

 

Tunne- ja turvataitokasvatus perustuu lapsen oikeuksiin ja opetus­suun­ni­telmiin 

Tunne- ja turvataitokasvatus mukailee YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita. Suomessa turvataitokasvatus sisältyy myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin vahvistaen mm. laaja-alaista osaamista. Osa Suomen kunnista ja kaupungeista on lisäksi tehnyt lisäkirjauksia tunne- ja turvataitokasvatuksen osalta paikallisiin opetussuunnitelmiin. Esimerkiksi Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi kesällä 2021 lisäkirjaukset tunne- ja turvataitokasvatuksen osalta Oulun paikallisiin esi- ja perusopetussuunnitelmiin. Keväällä 2022 tunne- ja turvataitokasvatuksesta on tehty päivitetyt kirjaukset Oulun paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Tutustu Oulun mallin materiaaleihin

 

Tutustu Oulun mallin turvataitokasvatuksen materiaaleihin ammattilaisille

Klikkaa kuvaa ja pääset Oulun turvataitokasvatuksen ammattilaisten materiaaleihin.

 

Tutustu Oulun mallin turvataitokasvatuksen materiaaleihin vanhemmille

Klikkaa tästä ja tutustu vanhempien turvataitokasvatusmateriaaleihin.

Sivulla käytetyt lähteet

Kansikuva Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaalista.

Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaali (THL)


Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman kansi.

Väkivallaton lapsuus - Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025 (pdf)

Lähdeluettelo

 

Kalland, Mirjam; Tenhunen, Tiina; Andell, Minna; Ylenius-Lehtonen, Mirja; Lajunen, Kaija; Karjalainen, Piia; Cacciatore, Raisa. & Porras, Kirsi. (2019). ”7 Turvataitokasvatus”, s. 140–187. Teoksessa Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020–2025, Korpilahti, Ulla; Kettunen, Hanna; Nuotio, Erika; Jokela, Satu; Nummi, Vuokko Maria; Lillsunde, Pirjo (toim.) Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:27 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4123-6

Lajunen, Kaija; Ylenius-Lehtonen, Mirja, & Andell, Minna. (2019). Tunne- ja turvataitoja lapsille. Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-467-0

Tenhunen, Tiina; Andell, Minna; Ylenius-Lehtonen, Mirja & Lajunen, Kaija. (2019) ”7.3 Turvaa turvataidoilla”, s. 152–166. Teoksessa Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020–2025, Korpilahti, Ulla; Kettunen, Hanna; Nuotio, Erika; Jokela, Satu; Nummi, Vuokko Maria; Lillsunde, Pirjo (toim.) Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:27 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4123-6