Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli

Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli on kehitetty osana Turvallinen Oulu -hanketta (2019–2022). Mallin tavoitteena on lapsiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisy tunne- ja turvataitokasvatuksen laajamittaisella vahvistamisella Oulussa. Malli koostuu seuraavista toimista:

 

Kirjaukset ohjaavissa ja velvoittavissa asiakirjoissa

Turvataitokasvatusta toteutetaan koordinoidusti ja moniammatillisesti

  • Kaikkiin Oulun perusopetusyksiköihin on valittu turvataitovastaava. Hän on koulun opettaja, jonka tehtävänä on muun muassa koordinoida oman koulunsa turvataitokasvatusta ja laatia yhdessä koulun muiden toimijoiden kanssa turvataitokasvatuksen vuosisuunnitelma. Tehtävä on kirjattu Oulun kaupungin TVA-järjestelmään, mikä velvoittaa kouluja ja takaa tehtävässä toimiville TVA-lisän.
  • Turvataitokasvatuksen kehittäjäopettaja koordinoi ja tukee yksiköiden turvataitokasvatusta koko kaupungin tasolla.
  • Kaikki Oulun perusopetuksen opettajat ja esiopetusyksiköt on koulutettu turvataitokasvatuksesta​ Turvallinen Oulu -hankkeen aikana. Osaamisen ylläpitämiseksi on rakennettu turvataitokouluttajaverkosto, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilöstönvaihdosten yhteydessä. Osaamisen vahvistamiseksi on rakennettu myös kaikille avoin verkkokurssi Oulun turvataitokasvatuksen mallista.
  • Turvataitokasvatusta jalkautetaan moniammatillisena yhteistyönä​. Turvallinen Oulu -hankkeen aikana on koulutettu laajasti lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja eri toimijoita.
     

Materiaalit turvataitokasvatukseen ja kriisitilanteiden hoitamiseen

Vanhempia ja huoltajia tuetaan turvataitokasvatuksessa

  • Vanhempia ja huoltajia tuetaan turvataitokasvatuksessa tilaisuuksien, kuten vanhempainiltojen ja webinaarien sekä vanhempien materiaalien avulla. Painettuja materiaaleja on jaettu myös neuvoloissa 6-vuotistarkastuksessa. Turvataitokasvatuksen opetusmateriaalit sisältävät kotitehtäviä huoltajien ja lasten yhdessä tehtäväksi.

Turvallinen Oulu -hankkeen loppuraportti

Turvallinen Oulu -hankkeen loppuraportin kansi.

Klikkaa kuvaa tai avaa tästä Turvallinen Oulu -hankkeen loppuraportti (pdf)

Kuvituskuva.

Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli on voittanut kansallisen rikoksentorjuntakilpailun vuonna 2021

Voiton myötä Oulu sai edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa. Lue lisää englanniksi siitä, miten Oulun malli arvioitiin toiseksi parhaaksi toimintamalliksi 19:stä EU-maan joukosta. Teemana oli alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen.

Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli pääsi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointiprosessiin. Karvi julkistaa arvioinnin tulokset elokuussa 2022.